• TUDD
 • TEDD
 • MONDD

ÉÉP - Értékek Értéke Program
Az üzleti vezető hivatása, tanúságtétele a hétköznapokban

Célunk az emberközpontú, a közjót szolgáló gazdaság megteremtése az üzleti vezető hivatásának hétköznapi megélésével. Milyen inspirációt adunk, kapunk ehhez a hétköznapi vezetői gyakorlatunkban? 

Szeretnénk ráirányítani a figyelmet arra, hogy az Egyház társadalmi tanításának szellemében végzett vállalatirányítás eredményeként létrejöhet a környezetbarát gazdasági tevékenység és megvalósulhat a család és a munka közötti harmónia. 

Az ÉÉP az önkéntesen jelentkező üzleti vezetők számára módszertani és szervezeti keretet kíván biztosítani Az üzleti vezető hivatása”* c. kiadványban leírt elvek napi szinten történő megvalósítására. Lényege a valódi társadalmi felelősségvállaláshoz tartozó viselkedésmód kialakítása és fenntartható beépítése az üzletmenet hétköznapi gyakorlatába.

A hároméves eseménysorozat az elhúzódó gazdasági válság által felvetett kérdésekre a keresztény értékrend alapján megfogalmazott válaszokat tervezi bevezetni a köztudatba.

A bevezetés módszeréül egy önkéntes vállalásokon alapuló követéses rendszert alakítunk ki. Ennek során a részvevő vállalkozók és üzleti vezetők megismerik a társadalmi tanítás üzleti életre vonatkozó kulcstanácsait, majd kiválasztanak egy vagy több területet, ahol elkötelezik magukat, hogy a tanítást a mindennapok gyakorlatának  alapjává teszik.


 Az ÉÉP gerincét több rendezvény adja.  A 2014 őszén rendezett konferencián  bemutattuk a programot és az  annak gondolati alapjául szolgáló  “Az  üzleti  vezető hivatása”* című dokumentum magyar fordítását. A kiadványban megfogalmazott gyakorlati alapelvek az emberi méltóságot tiszteletben tartó, a  világ szükségleteit valóban jó termékekkel és szolgáltatásokkal kielégítő gazdaság létrehozását szorgalmazzák. 

A program második rendezvényén, a 2016. január 23-i „Az üzleti vezető hivatása a mindennapokban” című interaktív műhelymegbeszélésen  számba vettük a második év eredményeit és tanulságait. A 6 vállalatvezetői alapelvet 6 kerekasztal keretében tárgyalták meg a résztvevők. 

Az egyetemi pályázat nyertesei is ezen a fórumon vehették át a díjakat és az oklevelet.

A következő eseményre 2016 őszén kerül sor. (A részletes programot itt a honlapon is közzé fogjuk tenni).

 Várjuk az emberi, etikus üzletvitel iránt érdeklődők csatlakozását! Várunk mindenkit, aki saját vezetői, vállalkozói munkájában szeretné gyakorlatban is alkalmazni az ajánlott 6 alapelvet, nyitott a tapasztalatcserére és a jó gyakorlatok megismerésére/átadására.

 Az indító program: „Magyarországi Értékek Értéke Program 2014 - 2016
 The Program: „Profit of Values PROGRAM in Hungary 2014 - 2016

  *Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa által kiadott "The Vocation of  the Business Leader" magyar nyelvű fordítása

 

A Keresztény Értékmegőrző Egyesület egyetemi pályázatot hirdetett a 2014-ben elindított Értékek Értéke Program keretén belül. Az eredményeket a 2013. január 23-i ÉÉP rendezvény keretében hirdettük ki. Köszönjük a beküldők munkáját!

A díjazott pályaművek :

I. Etikus üzletvezetés a gyakorlatban (Hevér Kristóf)     

II. Fenntarthatóság az üzleti világban (Fazekas Flóra Franciska)     

III. Amikor mindenki profitál (Gazda Fanni)     

 ***

„Az etikus üzletvezetés gyakorlati megvalósíthatósága Európában”

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS        

PÁLYÁZATI ADATLAP   

 

 

   KETEG hírlevelek

A KETEG (Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban - posztgraduális szakirányú képzés) hírlevelei az alábbi linkeken érhetőek el:

Az élelem bére

4P / 4C AVAGY A MARKETING MOTORJÁRÓL

A SZEGÉNYEK TÜRELMES TŐKÉJE

A bizalom köre

Lázár, ugye így hívnak?

Ez az enyém!

Első, elsőbb, legelsőbb ...

Piac és logika

Stratégiai fontosságot szeretteinknek

Munkanapok fogságában

Vezetők mindenütt vannak

 

 

Aktualitások, letölthető anyagok

 

FEL!konf: egy konferencia a felelős fiatalokért  

 "Ha szeretnéd közösségben megtapasztalni, hogyan tehetünk együtt azért, hogy a minket körülvevő világ egy számunkra is élhetőbb hely legyen, ahol az emberi kapcsolatainkért és a teremtett világért felelősséget vállalunk, akkor a FEL!konfon a helyed! Az ÉrMe Alapítvány, az ÉrMe Junior Klub és a KEVE-Y összefogásában egy két napos aktív rendezvényre hívunk most benneteket."
Regisztrálj most!

A pénzen innen és túl                                                                 Pénzügyi konferencia az erkölcs tükrében                                  2016. február 19-20.                                                                  Mottó: „A jó pénz kiszorítja a rosszat” (Bruni, Zamagni)   meghívó ; program

***

Az üzleti vezető hivatása    

A vállalkozások 6 gyakorlati alapelve     

Az értékek értéke   

Az Egyház Társadalmi Tanításának kompendiuma   

Az Evangelii Gaudium rövid összefoglalója 

Ébresszétek fel a világot - Ferenc pápa felhívása   

A vállalatvezető tízparancsolata
Az Uniapac német tagegyesülete, a Bund Katolischer Unternehmer(BKU) kidolgozott egy hitvallást, amelyet megosztott tagjaival és elérhetővé tett mindenki számára. Ez a hitvallás világos útmutatást, ajánlást fogalmaz meg mindazon vállalati vezetők számára, akik egy tisztességes, az emberi méltóságot úgy munkaadói, mint munkavállalói oldalról figyelembe vévő társadalmat kívánnak építeni. Hozzájárulásukkal példát mutatnak, értéket teremtenek közvetlen és tágabb környezetükben.
A vállalatvezető tízparancsolata - letöltés:   

***

Ferenc pápa beszéde az olasz katolikus vállalkozókhoz

Október 31-én délben, Ferenc pápa külön kihallgatáson fogadta az UCID (Keresztény Vállalatvezetők és Vállalkozók Uniója) 7000 tagját. Az UCID a UNIAPAC olasz tagszerevezete, a KÉRME egyesület társszervezete.
Beszédében emlékeztette őket nemes hivatásukra, kihangsúlyozva, hogy a gazdasági tevékenység álljon az ember és a közjó szolgálatába, óvja a környezetet, teremtsen harmóniát a család és munka között és a vállalatvezetők az Egyház társadalmi tanítására alapozva, a szubszidiaritás szellemében irányítsák vállalatukat.
(Érdekesség, hogy 2006. márciusában egy hasonló kihallgatás keretében XVI. Benedek pápa fogadta az UCID 8000 tagját). 

A KÉRME egyesület tavaly novemberben indított hároméves Értékek Értéke Programja (ÉÉP) is a Ferenc pápa által kitűzött célok elérésén munkálkodik. A program első konferenciáján bemutatott Az üzleti vezető hivatása kiadvány gyakorlati alapelvei szintén az emberi méltóságot tiszteletben tartó, a világ szükségleteit valóban jó termékekkel és szolgáltatásokkal kielégítő gazdaság létrehozását szorgalmazzák.

***
A UNIAPAC Europe együttműködésben a Socires alapítvánnyal és a Konrad-Adenauer-Stiftunggal, a holland VNO-NCW szövetséggel szemináriumot szervezett április 15-én. Az eseménynek a hágai parlament szenátusa adott helyet, a témája pedig a pénzügyi szektor - ma egészen aktuális - etikai viselkedési kódexe volt.
A rendezvény vezérelőadója Dr. Steven VANACKERE, a korábbi belga miniszterelnökhelyettes és pénzügyminiszter, a belga szenátus keresztény-demokrata csoportjának vezetője volt.
További információk:
meghívó, részletes kérdésfelvetés és banki etikai kódex.


***
A UNIAPAC legutóbbi világkongresszusát 2015. szeptember 30. és október 2. között, Brazíliában, Belo Horizontéban tartotta. A rendezvény rövid felhívása

***
2013. szeptember 19-én Buenos Aires-ben lezárult Enrique Shaw (1921 - 1962) szentté avatási eljárásának az első szakasza. Rómában a Szenttéavatási Kongregáció vizsgálja a dokumentumokat.
Az argentin üzletember, 9 gyermekes családapa, a UNIAPAC jelenlegi argentin tagszervezetének, az ACDE ( Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa = Vállalatvezetők Keresztény Egyesülete) létrehozója és első elnöke, olyan fokon gyakorolta vállalatvezetői hivatását az Egyház társadalmi tanításának szellemében, hogy méltónak találtatott az eljárás megindítására.
Az Argentin Katolikus Egyetemet, a Keresztény családok mozgalmát is ő alapította valamint az Argentin Akció Catholica elnöki tisztét is ő töltötte be. 3400 ipari munkása részére alapítványt hozott létre és teljes körű egészségügyi ellátórendszert. Betegség, házasság, gyermekek születése, elhalálozás esetén a dolgozók külön anyagi támogatáshoz jutottak.
Amikor 1957-ben rákot diagnosztizáltak nála, orvosai megdöbbenve tapasztalták, hogy gyárának munkásai (Cristalerías Rigolleau) tömegesen jöttek és ajánlották fel vérüket vezérigazgatójuk gyógyulásáért. Utolsó szavai szerint boldog, mert most elmondhatja, hogy a munkásai vére csörgedezik az ereiben. 41 évesen halt meg.
Ferenc pápa mondta róla, hogy ez egy gazdag, és szent ember volt. Isten gazdagságot adott neki és ő jól használta fel az adományt. Nem paternalista módon, hanem az emberek kiteljesedését szolgálva.
Előfordulhat, hogy ő lesz az Egyház első üzletember-szentje. Ez a tény fontos üzenetet közvetít a vállalatvezetők és üzletemberek felé!
Az eljárás megindítását Rómában Buenos Aires akkori érseke egy bizonyos Jorge Mario Bergoglio, a mai Ferenc pápa kezdeményezte…

 

Rendezvények

Értékek Értéke Program - az üzleti vezető hivatása a mindennapokban

Műhelymegbeszélés a második évről

2016. január 23. | szombat

 • Délelőtt
 • Délután
 • Helyszín

 regisztráció

Műhelymegbeszélés a második évről

2016. január 23. | szombat

• 08:30 Regisztráció
• 09:30 Megnyitó - Bojta János az ÉÉP programigazgatója
• 10:00 Műhelymunka 1 - TUDD. Eddigi helyzet, példák, gyakorlatok összefoglalása
  o Az embert szolgáló termékek és szolgáltatások Vezeti: Rátkay János
  o Szolidaritás a szegényekkel                               Vezeti: Kükedi Zsolt
  o Az emberi munka méltósága                              Vezeti: Batovszki István
  o Munkavállalók szubszidiaritása                           Vezeti: Telegdy András
  o Sáfárkodás az erőforrásokkal                             Vezeti: Rohály Gábor
  o Igazságos elosztás                                              Vezeti: Bojta János

11:00 Szünet, kötetlen beszélgetés

• 11:30 Munkacsoportok tevékenységének az összefoglalója

12:30 Ebédszünet

• 13:30 Délutánt indító gondolatok
• 13:45 Műhelymunka 2 - TEDD. Továbblépés tervezése, egymás bíztatása a fenti 6 területen

15:00 Szünet

• 15:30 Műhelymunka 3 - MONDD. Munkacsoportok eredményeinek megosztása kisebb csoportokban
• 16:30 Munkacsoportok összefoglalója, (rövid!) tanúságtételek
• 16:45 ÉÉP egyetemi pályázat - díjátadó
• 16:55 Zárszó - Bojta János

Regisztráció: a programon való részvétel díjmentes de előzetes regisztrációhoz kötött!
Támogatók: az esemény a KÉRME, a Maholnap alapítvány, a UNIAPAC, a KAS, a KETEG, az Érme Üzleti Hálózat és más szervezetek, magánszemélyek támogatásával valósul meg.
Adományok: a program céljára hálásan fogadunk adományokat a Raiffeisen Bank ZRt. 12001008-00145530-00100001 számlaszámán a szervező Keresztény Értékmegőrző Egyesület nevében.

Műhelymegbeszélés a második évről
2016. január 23. | szombat

• 12:30 Ebédszünet

• 13:30 Délutánt indító gondolatok, évkönyv bemutatása az ÉÉP első évéről
• 13:45 Műhelymunka 2 - TEDD. Továbblépés tervezése, egymás bíztatása a fenti 6 területen

• 15:00 Szünet

• 15:30 Műhelymunka 3 - MONDD. Munkacsoportok eredményeinek megosztása kisebb csoportokban
• 16:30 Munkacsoportok összefoglalója, (rövid!) tanúságtételek
• 16:45 ÉÉP egyetemi pályázat - díjátadó
• 16:55 Zárszó - Bojta János

Értékek  Értéke Program
2016. január 23. | szombat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai és Bionikai Kar
Budapest IX. kerület, Práter utca 50/a

                      PPKA ITK

Értékteremtők

Kruchina Johanna

Kruchina Johanna

ügyvezető

Felelősség a közösségért.

A közös feladatok közös terheket is jelentenek.

(SIKA Magyarország)

Lőrincz Gyögy

Lőrincz György

borász

Törekszünk a jónak gyakorlására.

A bor áldás a Jóisten védőszárnya alatt.

(St.Andrea Pincészet)

Beke Zoltán

Beke Zoltán

ügyvezető

Szeretet a  vezetésben.

Határozottság, figyelem a mindennapokban.

(Mortoff Kft.)

Kiss Botond

Bojta János

ügyvezető-tulajdonos

A partnerek és alvállalkozók védelme.

A tiszteséges vállalkozói magatartás.

(TCOrgan Kft.)

Héjj Tibor

Héjj Tibor

ügyvezető-tulajdonos

Tudás alapú tanúságtétel.

Fiatalok mentorálása, felkarolása.

(PMC Kft.)

Jókay Károly

Jókay Károly

közgazdász

Figyelem és hatékonyság.

Emberközpontú támogatás.

(Fulbright bizottság)

Rohály Gábor

Rohály Gábor

ügyvezető

Természeti értékeink védelme és őrzése.

A teremtett világ védelme.

(Avaya Magyarország)

Támogatók / Partnerek

 • A 2014-es konferencia együttműködő támogató partnere 

  Konrad-Adanauer-Stftung 

 • Együttműködő partnerek

  Maholnap Alapítvány ÉRME Üzleti hálózat KETEG

 • Együttműködő szervezetek

  Keve Társaság HÁLÓ  Naphimnusz Egyesület

 • Támogató partnerek

      

  atoll techtigra  penzhíd pályázatok         bonumtv képmás              avalon sixt    

Csatlakozás

Úgy érzed, kettős életet kényszerülsz élni?

Szeretnéd összhangba hozni üzleti és hitéletedet?
Szeretnéd jobban a lelkiismereted szerint folytatni az üzleti tevékenységedet?
Szeretnél bátorságot gyűjteni, hogy merjél keresztény módon dönteni és tevékenykedni?
Szeretnéd jobban hivatásként megélni üzleti munkásságodat?
Szeretnéd munkatársaidat jobban bevonni? 

A hároméves Értékek Értéke Program nyitott minden érdeklődő számára!  A csatlakozáshoz kérjük add meg a kért adatokat. 

Javasoljuk, hogy a megjegyzés mezőben mutatkozz be néhány szóval és emeld ki azt a területet (azokat a pontokat) ahol a program megismerését követően, a saját, szűkebb környezetedben bevezetnéd az elsajátított ismereteket és ezzel példát mutatnál.

Személyes adatok

 2014 KÉRME   |   Minden jog fenntartva!

Kapcsolat  |  Impresszum  |  Sajtó